Comunicado – Axuda da Deputación de Pontevedra – Tempada 2021/2022

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu as axudas aos clubes que participan en competicións de ámbito autonómico correspondentes a Tempada 2021-2022, e no caso que corresponde ao Céltiga, F.C., a cantidade concedida ascendeu a 5.651,28 €

A Illa de Arousa, 15 de Noviembre de 2022