Asamblea Xeral de Socios

Próximo venres 18 de marzo, ás 20:00 h. Asamblea Xeral de Socios en el Salón de Plenos do Concello. ORDE DO DÍA- Situación económica e deportiva do Club- Convocatoria de eleccións á Presidencia e Xunta Directiva- Apertura para a presentación…