Asamblea Xeral de Socios – 22 de ABRIL de 2022

Próximo venres 22 de abril, ás 20:00 horas en el Salón de Plenos do Concello, Asamblea Xeral de Socios. ORDE DO DÍA
  • Segunda e última Convocatoria Presentación de Candidaturas.
  • Futuro da entidade.
  • Rogos e preguntas.