Asamblea Xeral de Socios

Próximo venres 18 de marzo, ás 20:00 h. Asamblea Xeral de Socios en el Salón de Plenos do Concello.
 
ORDE DO DÍA
– Situación económica e deportiva do Club
– Convocatoria de eleccións á Presidencia e Xunta Directiva
– Apertura para a presentación de candidaturas.
– Rogos e preguntas.
 
🔴⚪🔴⚪ 🔴⚪🔴